Clean Zix®
Características

Composición: Combinación de álcalis con axentes tensioactivos, humectantes, emulsionantes e secuestrantes.

Modo de Emprego: Aplicar diluído ao 1.5% en superficies con baixa materia orgánica; ao 2% en superficies con contido medio en materia orgánica e ao 3-4% en superficies con moita materia orgánica. Aplicación con mochila ou máquina a presión utilizando os mínimos bares posibles. Mellora a eficacia si se emprega auga entre 35 e 50 ºC. Non empregar en circuitos pechados. A capacidade de arrastre de materia orgánica vese favorecida coa humectación previa da superficie a limpar. O tempo de contacto mínimo é de 15 minutos, debendo evitar o secado durante a súa aplicación. Aclarar con auga abundante.

Observaciones

Produto con biodegradabilidade superior ao 90%.