Acuinuga. Acuicultura y Nutrición de Galicia

Produto

Nº 900 / 13.11.2008

Prezo orientativo:
Consultar

(Non incluén IVE nin gastos de transporte)

Folla de pedido Mais información

Sistemas de tratamento da auga

Tratamento da auga / Equipamento para o tratamento da auga

Descrición:

 

Estudo, deseño e instalación de sistemas de tratamento da auga para instalacións de acuicultura, en auga doce ou salgada. Inclúen o deseño de sistemas, cálculo de parámetros, caudais, mantemento e mellora da calidade da auga. Estudo das alternativas de captación e tratamento de auga (sistemas pechados ou abertos; sistemas de filtración física, química ou biolóxica; desinfección mediante cloración, raios ultravioleta, ozonización, etc.) e provisión das tecnoloxías e dos produtos idóneos para cada instalación como quentadores e arrefriadores de auga, lámpadas de irradiación ultravioleta, xeradores de ozono, dosificadores de cloro; áreas de filtración, ceolita, terra de diatomeas, sepiolita, carbón activado, perlón, bacterias nitrificantes, cartuchos de filtración, membranas de ósmose inversa, etc. Monitorización, control e axuste de consumos para o aforro do gasto en puntos de tratamento, tanques, depósito e/ou centralización de datos ao PC. Optimización de orzamentos, garantía de instalación e mantemento técnico.

Observacións:

 

Para a realización dun estudo de deseños e orzamento personalizado consulte coa nosa oficina comercial en ventas@acuinuga.com.