Acuinuga. Acuicultura y Nutrición de Galicia

Produto

Nº 600 / 27.04.2010

Prezo orientativo:

(Non incluén IVE nin gastos de transporte)

Folla de pedido Mais información

Equipamento de procesado

Equipamento de procesado / Equipamento de procesado

Descrición:

Estudo, deseño e instalación de equipos para o procesado de produtos da Acuicultura. Integramente construídos en materiais robustos e resistentes á corrosión. Provisión das tecnoloxías e os procesos mais axeitados para cada instalación tales como contenedores de recepción de animais, sistemas de sacrificio, sistemas de limpeza e desangrado, mesas de eviscerado e limpeza, máquinas descabezadoras, fileteadoras, peladoras, liñas de preparación de produto, sistemas de pesada e dosificación, sistemas de recollida de residuos, sistemas de envasado e empaquetado, sistemas de etiquetaxe, sistemas de transporte, almacenamento e expedición. Optimización de orzamentos, garantía de instalación e mantemento técnico.

Observacións:

Para o dimensionamento do equipo de procesado, selección dos sistemas máis adecuados ás súas necesidades e instrucións sobre a súa instalación, funcionamento e mantemento, consulte coa nosa Oficina Comercial en ventas@acuinuga.com