Acuinuga. Acuicultura y Nutrición de Galicia

Produto

Nº 001 / 03.11.2008

Prezo orientativo:
Desde 168 €/mes

(Non incluén IVE nin gastos de transporte)

Folla de pedido Mais información

Laboratorio de Control de Calidade

Análises e medicións / Servizos de laboratorio

Descrición:

 

Provisión de servizos de laboratorio especializados para cetáreas, cocedoiros, plantas de elaborados/conxelados de peixe/moluscos/crustáceos e cefalópodos. Servizo destinado ao seguemento da calidade sanitaria de animais, materias primas e produto final. Inclúe a realización de visitas periódicas, toma de mostras e análises de parámetros físico-químicos e microbiolóxicos da auga de cultivo e a empregada nos distintos procesos de produción. Asesoramento técnico sobre o manexo, deseño de procesos, tratamento e xestión de residuos con indicación das medidas correctivas máis apropiadas en cada caso.

Características:

 

Análise físico-química da auga: inclúe os parámetros: (1) Temperatura, (2) Osíxeno disolto, (3) Salinidade, (4) pH, (5) Condutividade, (6) Cloro total, (7) Cloro libre, (8) Amonio total, (9) Fosfatos, (10) Cobre, (11) Nitritos e (12) Nitratos. Prezo Orientativo*: 168 €

Análise bacteriolóxica da auga: inclúe os parámetros: (1) Coliformes totais, (2) Coliformes fecais, (3) Escherichia coli, (4) Salmonella spp. e (5)  Listeria monocytogenes. Prezo Orientativo*: 250 €

Análise bacteriolóxica de moluscos en vianda, crustáceos e produtos derivados: inclúe os parámetros: (1) Aerobios mesófilos, (2) Coliformes fecais (NMP), (3) Escherichia coli (NMP), (4) Salmonella spp., (5) Determinación e investigación de Listeria monocytogenes, (6) Reconto de Listeria monocytogenes, (7) Reconto de enterobacterias, (8) Reconto de Staphylococcus aureus e (9) Clostridium sulfito redutores. Prezo Orientativo*: 700 €

Análise bacteriolóxica en produtos conxelados: (1) Coliformes fecais (NMP), (2) Escherichia coli (NMP), (3) Salmonella spp., (4) Determinación e investigación de L. monocytogenes, (5) Reconto de Listeria monocytogenes, (6) Reconto de enterobacterias, (7) Aerobios mesófilos e (8) Staphylococcus aureus. Prezo Orientativo*: 700 €

Análise bacteriolóxica de peixe fresco: (1) Aerobios mesófilos, (2) Reconto de enterobacterias, (3) Investigación de Salmonella e Shigella e (4) Investigación e reconto de Staphylococcus aureus. Prezo Orientativo*: 600 €

Análise do produto final: avaliación dos parámetros: (1) Características organolépticas (cor, olor, sabor e textura) e (2) Investigación de patóxenos. Prezo Orientativo*: 200 €

*os prezos non inclúen IVE nin gastos de transporte

Observacións:

 

Laboratorio acreditado pola Consellería de Sanidade, Xunta de Galicia, ref. SA680A 2002/19-0. Certificación ISO 9001:2008 N.º CA-1.061.

Periodicidade das análises: mensual. Ensaios analíticos realizados mediante métodos normalizados (normas ISO, Standard Methods, AOAC, AFNOR, etc.).

Para maior información, realización doutras análises específicas e obtención dunha oferta detallada consulte co noso laboratorio en laboratorio@acuinuga.com.