Acuinuga. Acuicultura y Nutrición de Galicia

Produto

Nº 012 / 03.11.2008

Prezo orientativo:
Desde 50 a 150 €

(Non incluén IVE nin gastos de transporte)

Folla de pedido Mais información

Monitores de temperatura

Análises e medicións / Instrumentación

Descrición:

 

Monitores de temperatura compactos capaces de almacenar ata 52.000 rexistros en memoria estática EEPROM, recuperable incluso en caso de dano do monitor ou perda de batería. Software para Windows ou Mac, con cable de conexión USB a PC e manual de funcionamento. Require o uso dun comunicador, estación óptica base USB ou shuttle, que almacena datos de ata 63 monitores. Os monitores en combinación co software pódense programar para a duración das medicións, configurar o arquivo, iniciar o monitor, recuperar datos, visualizar gráficas e exportar os datos ás follas de cálculo máis populares (Excel®, etc.). Non necesitan sensores externos para realizar as medicións. Permiten o rexistro simultáneo doutros parámetros como turbidez, salinidade, luminosidade, etc.

Observacións:

 

Software para monitor= 120 € (Windows ou Mac); comunicador estación óptica base USB= 132 €; shuttle somerxible= 263 €. Para obter maior información sobre estes produtos comuníquese coa nosa oficina comercial en ventas@acuinuga.com.