Acuinuga. Acuicultura y Nutrición de Galicia

Produto

Nº 000 / 06.07.2017

Prezo orientativo:
10% de desconto

(Non incluén IVE nin gastos de transporte)

Folla de pedido Mais información

Material de Filtración de Augas

Tratamento da auga / Medios de filtración

Descrición:

Contamos con diferentes tipos de Material Filtrante: Carbón Activado, Espuma de Carbón Activado, Zeolita Natural, Biopellet LFB, Material Filtrante PEHD, etc.

Características:

O Carbón Activado en gránulos, cilindros ou en espuma reten macromoléculas ccolorantes e coloides en suspensión, actuando como adsorbente universal.

Zeolita Natural para leitos fluídos, filtros de area, sacos filtrantes e de percolación.

Biopellet LFB facilita o crecemento inicial de bacterias nitrificantes aerobias a diferentes salinidades e temperaturas que eliminan os fosfatos do medio de cultivo.

Material Filtrante PEHD. Deseñado especialmente para a súa utilización en acuiculatura e tratamento de augas.

Observacións:

O prezo non inclúe IVE nen gastos de transporte. Precio variable segundo volume de compra e condicións de pago. Para máis información consulte coa nuestra Oficina Comercial en ventas@acuinuga.com