Acuinuga. Acuicultura y Nutrición de Galicia

Produto

Nº 530 / 06.11.2008

Prezo orientativo:
De 79 a 285 €

(Non incluén IVE nin gastos de transporte)

Folla de pedido Mais información

Alimentadores de banda continua

Equipamento de producción / Alimentación

Descrición:

 

Alimentadores automáticos especificamente deseñados para a acuicultura, con capacidade de carga de ata 5 kg de alimento. Construídos en plástico extrusionado que garante a máxima robustez e inclúe protección anticorrosión en compoñentes internos e reloxo e cuberta estanca de protección de alimento. Provistos de banda ancha de carga que permite a reposición de penso con grande facilidade, así como a distribución homoxénea do alimento durante as 12 horas do ciclo controlado polo temporizador. Asegura a provisión continua de alimento en condicións óptimas para o cultivo durante 24 horas.

Características:

 

Reloxo mecánico con sistema de dobre tracción. Temporizador de 12 horas. Cuberta plástica de apertura lateral e peche sobre marco de goma que garante a estanqueidade do alimentador. Capacidade de carga: ata 5 kg. Alimentador listo para a súa utilización, sen necesidade de instalación. Repostos e recambios dispoñibles a baixo prezo e de fácil montaxe.

Observacións:

 

Para maior información consulte coa nosa oficina comercial en ventas@acuinuga.com.