Acuinuga. Acuicultura y Nutrición de Galicia

Produto

Nº 532 / 07.11.2008

Prezo orientativo:
Desde 875 €/unit

(Non incluén IVE nin gastos de transporte)

Folla de pedido Mais información

Alimentador solar automático

Equipamento de producción / Alimentación

Descrición:

 

Alimentador solar automático adecuado para sitios sen subministro de enerxía eléctrica. Capacidade de carga de ata 60 kg de alimento. Construído en plástico extrusionado de máxima robustez, incorpora unha tremoia estanca que garante a conservación do penso en óptimas condicións incluso en contornos desfavorables (gaiolas, situacións exteriores, zonas de grande pluviosidade ou insolación, presenza de depredadores, etc.). Distribución homoxénea e continua do alimento. Redución de custos de enerxía eléctrica.

Características:

 

Alimentador listo para a súa utilización sen necesidade de instalación. Tamaño do penso de 1 a 12 mm. Célula solar de 6/12 V. Temporizador de 24 horas, conexión a 12 V/24 V, 230 V. Repostos e recambios dispoñibles a baixo prezo e de fácil montaxe.

Observacións:

 

Para maior información consulte coa nosa oficina comercial en ventas@acuinuga.com.