Biocidas biodegradables para a acuicultura
Características

Data e Validez da Oferta: 16 de Marzo de 2020

Data de Entrega: 15 días laborais dende  a data de pedido.

Forma de pago: A Convir.

 

Observacións

O prezo non inclúe IVE nen gastos de transporte a destino. Precio variable según volumen de compra e condicións de pago. Para máis información consulte coa nosa Oficina Comercial en ventas@acuinuga.com