Control de potabilidade da auga
Características

Análise físico-química da auga: inclúe os parámetros: (1) Condutividade, (2) pH, (3) Amonio total, (4) Nitritos, (5) Nitratos, (6) Cloro total, (7) Cloro libre, (8) Fosfatos e (9) Cobre.

Análise bacteriolóxica da auga: inclúe os parámetros: (1) Coliformes totais, (2) Coliformes fecais, (3) Escherichia coli, (4) Enterococos, (5) Reconto de colonias a 22º C e (6) Clostridium sulfito redutores/Clostridium perfringens.

Observacións

Laboratorio acreditado pola Consellería de Sanidade, Xunta de Galicia, ref. SA680A 2002/19-0. Certificación ISO 9001:2008 N.º CA-1.061.

Periodicidade das análises: a acordar. Ensaios analíticos realizados mediante métodos normalizados (normas ISO, Standard Methods, AOAC, AFNOR, etc.).

Para maior información, realización doutras análises específicas e obtención dunha oferta detallada consulte co noso laboratorio en laboratorio@acuinuga.com.