Fornos de Afumado
Características

Modelo básico: forno dun carro de 83x70x136 cm (exclúe carro). Capacidade de carga do forno 1000 L. Capacidade de carga do carro 45-150 kg segundo calibre e medidas do produto.

Modelo intermedio: forno dun carro de 93x80x150 cm (exclúe carro). Capacidade de carga do forno 1700 L. Capacidade de carga do carro 60-220 Kg segundo calibre e medidas do produto.

Modelo avanzado: forno dun carro de 93x84x169 cm (exclúe carro). Capacidade de carga do carro 80-300 kg segundo calibre e medidas do produto.

Modelo profesional: forno dun carro de 103x100x190 cm (exclúe carro). Capacidade de carga do forno 3000 L. Capacidade de carga do carro 110-400 kg segundo calibre e medidas do produto.

Modelo profesional con fluxo horizontal reversible: forno dun carro de 103x100x190 cm de 22 andeis (exclúe carro). Capacidade de carga do forno 3000 L. Capacidade de carga do carro 110-400 kg segundo calibre e medidas do produto.

Observacións

Maquinaria situada en fábrica. PO inclúe transporte ata planta, montaxe e instrucións detalladas de utilización. PO exclúe gastos derivados de desprazamento, aloxamento e axudas de custo. Prazo de entrega 8-10 semanas a partir da data de pedido. Para máis información, consulte coa nosa Oficina Comercial en ventas@acuinuga.com