Ovos de Troita Fario
Características

Ovos que proveñen de reprodutores pertencentes a un programa de selección deseñado co obxectivo de obter boas taxas de adaptación ao medio, correcta pigmentación/morfoloxía e resistencia a enfermidades. Porcentaxe de eclosión ≥ 90 %. Porcentaxe de deformidades ≤ 1 %.

Observacións

Forma de pagamento: A convir. Pedido mínimo: 100.000 ovos. A División de Acuicultura de Acuinuga ofrece supervisión técnica durante as fases de desinfección, inmersión, incubación, eclosión, primeira inxesta e alevinaxe, así como estratexias de repoboación. Para maior información contacte coa nosa oficina comercial en ventas@acuinuga.com.