Robaliza de cultivo extensivo
Características

Composición nutricional orientativa: Consultar a Táboa anexa.

Robaliza, Dicentrarchus labrax

Exemplares  300-400 g                                                       8,35 €/Kg

Exemplares  400-600 g                                                       9,25 €/Kg

Observacións

Para máis información consulte coa nosa Oficina Comercial en ventas@acuinuga.com