Salabardos, Ganapáns e Trueis
Características

10% de Desconto sobre Prezo Habitual

Data e Validez da Oferta: 2 de Marzo de 2020/ 30 días.

Forma de pago: Anticipado contra factura proforma.

 

 

Observacións

IVE (21%) e portes a destino excluidos. Todos os artículos orzamentados na presente oferta están cubertos por unha garantía de 24 meses contra calquera defecto de fabricación. Para maior información consulte coa nosa Oficina Comercial en ventas@acuinuga.com