Servicios Especializados de Laboratorio
Características

Análise físico-químico da auga: Temperatura, Osíxeno Disolto, Salinidade, pH, Condutividade, Cloro total, Cloro libre, Amonio total, Fosfatos, Cobre, Nitritos e Nitratos, etc.

Análise bacteriolóxico da auga: Coliformes totais, Coliformes fecais, Escherichia coli, Salmonella spp., Listeria monocytoxenes, etc.

Análise bacteriolóxico de Moluscos en vianda, Crustáceos, Cefalópodos e produtos derivados: Aerobios mesófilos, Coliformes totais, Escherichia coli, Salmonella spp., Determinación e investigación de Listeria monocytogenes, Recuento de Listeria monocytogenes, Reconto de enterobacterias, Reconto de Staphylococcus aureus e Clostridium sulfito reductores, etc.

Análise bacteriolóxico en produtos conxelados ou tratados térmicamente: Coliformes totais, Escherichia coli, Salmonella spp., Determinación e investigación de L. monocytogenes, Reconto de Listeria monocytogenes, Reconto de enterobacterias, Aerobios mesófilos e Staphylococcus aureus, etc.

Análise bacteriolóxico de produtos frescos: Aerobios mesófilos, Reconto de enterobacterias, Investigación de Salmonella e Shigella, Investigación e reconto de Staphylococcus aureus, etc.

Análise de produto final: Características Organolépticas (color, olor, sabor, textura), Investigación de patóxenos, mellora de rendemento, pigmentación, extensión de vida de produto, etc.

10% de desconto sobre prezo habitual

 Data e Validez da Oferta: 17 de Febreiro de 2020/30 días.

Observacións

Laboratorio acreditado pola Consellería de Sanidade, Xunta de Galicia ref. SA680A 2002/19-0. Certificación ISO 9001:2015 Nº CA-1.092.

Periodicidade dos análises: mensual. Ensaios analíticos realizados mediante métodos normalizados (normas ISO, Standard Methods, AOAC, AFNOR, etc.).

Para maior información, realización de outros análises específicos e obtención de presupostos personalizado consulte co noso Laboratorio en laboratorio@acuinuga.com