Xuvenís domésticos de rodaballo
Características

Animais vacinados frente a Vibrio anguillarum, Flexibacter maritimus, Aeromonas salmonicida. Suministrase  un 3% máis de animais especificados no pedido para cubrir posibles baixas durante o transporte a destino. 100 % de peixes ben formados, 100% de alevins ben pigmentados.

Observacións

Os prezos excluen o IVE(10%) e portes a destino. A División de Acuicultura de Acuinuga ofrece supervisión técnica durante as fases de manexo, sementeira e aclimatación dos animais a súa explotación. Para máis información consulte coa nosa Oficina Comercial en ventas@acuinuga.com