Zix Virox
Características

Líquido incoloro. Produto totalmente biodegradable, non xenera residuos tóxicos ou peligrosos para o medio ambiente. Fabricado baixo normas UNE para uso en desinfección de superficies, ambiental e alimentación. UNE-EN 13697, UNE-EN 1276, UNE-EN 1650. Inscrito no Rexistro oficial de Establecementos e Servicios Biocidas: 22/00043/S. Autorización MAGRAMA: 0788-P.

10% de desconto sobre Precio Habitual

Data e Validez da Oferta:

Data de entrega: 15 días laborais desde a data de pedido.

Forma de Pago: A convir.

Observacións

O prezo non inclúe IVE nen gastos de transporte a destino. Prezo variable segundo volumende compra e condicións de pago. Para máis información consulte coa nosa Oficina Comercial en ventas@acuinuga.com