Acuinuga identifica como unha prioridade na súa estratexia empresarial o desenvolvemento e execución de proxectos de investigación no ámbito xeral de produción animal de especies acuáticas e, en particular, no ámbito multinacional da Unión Europea a través dos programas marco de I+D.

Entre os proxectos de investigación e desenvolvemento tecnolóxico levados a cabo ou que se atopan en fase de execución destacan: