A Unidade de Patoloxía da División de Acuicultura de Acuinuga participa na prevención, profilaxe, diagnóstico e tratamento das enfermedades que lles afectan ás especies acuáticas.

Para iso, a Unidade de Patoloxía desenvolve as seguintes actividades:

  • O diagnóstico e tratamento das enfermidades infecciosas e zoonoses parasitarias, episodios tóxicos de orixe fitoplanctónica ou patoloxías derivadas dun manexo deficiente mediante:
    • A recollida de biopsias e mostras biolóxicas (auga, axudas de custo, substrato, produto) a pé de explotación.
    • A análise de mostras en laboratorio (link á páxina de laboratorio) mediante ensaios analíticos seguindo métodos normalizados (normas ISO, Estándar Methods, AOAC, AFNOR, etc.).
    • A utilización de software desenvolvido especificamente para o diagnóstico e tratamento de enfermidades e epizootía
  • A provisión de desinfectantes zoosanitarios específicos para instalacións de acuicultura; substancias antimicrobianas, antiparasitarias e inmunoestimulantes susceptibles de ser utilizadas en especies acuáticas.
  • A elaboración de plans personalizados de hixiene e profilaxe para a mellora da calidade de auga e a prevención de enfermidades de acordo co marco lexislativo vixente.
  • O asesoramento continuo sobre os aspectos técnicos que garanten o benestar dos animais, a calidade do cultivo e a salubridade do produto ao consumidor final.

Outras áreas de actuación da división de Acuinuga son:

Área de Xenética e ReproduciónÁrea de Xestión da Produción