Medios de cultivo para Fitoplancton
Características

Deseñados segundo os requerimentos tanto de macro como micronutrintes das microalgas, así como medios clásicos como f/2 ou Walne, para cultivo en bolsas o fotobioreactores.

Diatomeas é un medio deseñado para o cultivo de diatomeas pertencentes ós xéneros Chaetoceros sp., Skeletonema sp., Thalassiossira sp., Nitzschia sp. etc.

Gold é un medio deseñado para o cultivo de especies pertencentes ós xéneros Tetraselmis sp., Isochrysis sp., Pavlova sp., Nannochloropis sp., Chorella sp., etc.

Observacións

O precio puede variar en función do pedido. Para maior información, consulte coa nosa Oficina Comercial en ventas@acuinuga.com.