Sistema POA de Tratamento de Auga
Características

– Sistema de filtración, medios de filtración, unidade de electrodesinfección da auga e sistema de monitorización. Bombas, panel eléctrico de control e maniobra,  programador e display dixital.

 

Material de Fontanería e electricidade (tubos, válvulas, conexións, cóbados, cableado, sondas, etc.). Instalación autoportante, transporte a destino; montaxe, instalación e axuste final, inclusive adestramento do operador.

 

Análise pre- e post-instalación por Laboratorio autorizado, incluíndo parámetros físico-químicos e microbiolóxicos de calidade da auga. Seguimento e posvenda persoalizado con informes específicos emitidos por técnicos competentes.

Observacións

Para recibir mais información, concertar unha visita ás súas instalacions ou solicitar un presupuesto específico, consulte coa nosa Oficina Comercial en ventas@acuinuga.com.