Xuvenís domésticos de  Robaliza
Características

Exemplares objecto dun programa de selección deseñado para conseguir altas taxas de crecemento, óptima conversión alimentaria, resistencia a enfermedides e boa conformación da canal. Peixes vacinados contra Vibrio spp. e Pasteurella spp. Provistos de Certificación Oficial Veterinaria da Unión Europea como libres das principais enfermidades.

 

Data e Validez da Oferta: 28 de xuño de 2024/30 días.

Prazo de Entrega: Verán/Outoño 2024

Forma de Pago: Consultar

Observacións

O prezo exclue IVE e  portes a destino. Suministrase un 1% máis dos animais especificados nopedido para cubrir posibles baixas durante a manipulación e transporte a destino. A  División de Acuicultura de Acuinuga ofrece supervisión técnica durante as fases de estabulación e aclimatación dos animais na súa explotación. Para maior información ou consulta que estime pertinente contacte con nuestra Oficina Comercial en ventas@acuinuga.com